Współpraca CA UMK z czeskim Regionalnym Centrum ALMA

Centrum Astronomii UMK wspólnie z Regionalnym Centrum ALMA w czeskim Ondrejovie zorganizowało w dniach 3-4 kwietnia 2017 warsztaty naukowe  pt. „Joint pre-Cycle 5 ALMA workshop – Toruń & Ondřejov” (więcej informacji na stronie  http://www.ca.umk.pl/alma2017).

Program warsztatów obejmował wykłady na temat aktualnych możliwości oraz prezentację narzędzi i procedur badawczych  obserwatorium ALMA, położonego na wysokości 5000 m na pustyni Atacama w Chile. Głównym punktem programu warsztatów były zajęcia praktyczne dotyczące pakietu oprogramowania „ALMA Observing Tool” umożliwiającego samodzielne przygotowanie wniosku obserwacyjnego. Wykłady prowadzone były przez dwóch przedstawicieli Europejskiego Obserwatorium Południowego oraz dwóch ekspertów z czeskiego węzła obserwatorium ALMA. Warsztaty odbyły się przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz europejskiego projektu RADIONET (http://www.radionet-eu.org)