Prof. Duch w Think Tanku Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

Prof. Włodzisław Duch został zaproszony do wąskiej grupy ekspertów (high-level expert group ) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) zajmujących się strategicznym myśleniem (Think Tank) na temat kierunków rozwoju innowacyjnej opieki medycznej. EIT Health z budżetem 2 miliardów Euro to jedna z największych inicjatyw tego rodzaju na świecie, koordynuje działania ponad 130 najważniejszych organizacji związanych ze zdrowiem, od przemysłu farmaceutycznego, programów badawczych, organizacji usług dotyczących zdrowia, tworzenia startupów, do unikalnych programów edukacyjnych i kształcenia na odległość. Celem tej grupy będzie identyfikacja priorytetów i tworzenie nowych inicjatyw we wszystkich sprawach związanych ze zdrowiem.