dr hab. Sławomir Kulesza

Data wszczęcia postępowania: 11.01.2017

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Maciej Bugajski (Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie)
 • Sekretarz Komisji - dr hab. Beata Derkowska-Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Recenzent - dr hab. Robert Bogdanowicz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
 • Recenzent - prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Antoni Ciszewski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Stanisław Chwirot (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 22.02.2017 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Sławomira Kuleszy [pdf]
 • 08.06.2017 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 27.06.2017 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 11.09.2017 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [uchwała, protokół]
 • 13.09.2017 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (specjalność) dr. Sławomirowi Kuleszy [pdf]

 

 

wróć