Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Trwa rektutacja do projektu KLUCZ

Od 23 stycznia do 13 lutego trwa druga rekrutacja do projektu KLUCZ, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.

 

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez stronę www (tam można też znaleźć dodatkowe informacje o projekcie): www.klucz.umk.pl.

W projekcie mogą wziąć udział studenci OSTATNIEGO i DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW studiów stacjonarnych I (S1) i II (S2) stopnia, WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz studenci Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii.

Projekt ma wartość 2 332 846,60 zł, finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz Wydział proponuje następujące kursy (do wyboru):

  • Technologie sieciowe

- Bezpieczeństwo sieci

- Routing i switching

- Technologie bezprzewodowe

  • Programowanie urządzeń mobilnych
  • Administarcja systemem Linux
  • LabView
  • System SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
  • Eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych - kurs SEP do 1kV

Większość z tych kursów kończy się uzyskaniem odpowiednich certyfikatów. Zostaną one uruchomione w zależności od liczby zgłoszeń.

W ramach projektu przewidziane są także:

  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie,
  • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej (realizowane we współpracy m. in. z firmami PESA i Atos)
  • wizyty studyjne u pracodawców.

Wydziały Matematyki i Informatyki oraz Wydział Chemii także proponują kursy, na które mogą się zgłosić studenci naszego wydziału.

kontakt:

dr hab. Jacek Zakrzewski
zastępca koordynatora projektu KLUCZ na WFAiIS
tel. 56 611 32 20, jzakrzew@fizyka.umk.pl
Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla, p.260