Trwa rektutacja do projektu KLUCZ

Od 23 stycznia do 13 lutego trwa druga rekrutacja do projektu KLUCZ, którego celem jest rozwój kluczowych kompetencji studentów kierunków ścisłych i technicznych UMK dla potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy.

 

Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez stronę www (tam można też znaleźć dodatkowe informacje o projekcie): www.klucz.umk.pl.

W projekcie mogą wziąć udział studenci OSTATNIEGO i DWÓCH OSTATNICH SEMESTRÓW studiów stacjonarnych I (S1) i II (S2) stopnia, WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz studenci Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii.

Projekt ma wartość 2 332 846,60 zł, finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz Wydział proponuje następujące kursy (do wyboru):

  • Technologie sieciowe

- Bezpieczeństwo sieci

- Routing i switching

- Technologie bezprzewodowe

  • Programowanie urządzeń mobilnych
  • Administarcja systemem Linux
  • LabView
  • System SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)
  • Eksploatacja urządzeń elektro-energetycznych - kurs SEP do 1kV

Większość z tych kursów kończy się uzyskaniem odpowiednich certyfikatów. Zostaną one uruchomione w zależności od liczby zgłoszeń.

W ramach projektu przewidziane są także:

  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje miękkie,
  • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej (realizowane we współpracy m. in. z firmami PESA i Atos)
  • wizyty studyjne u pracodawców.

Wydziały Matematyki i Informatyki oraz Wydział Chemii także proponują kursy, na które mogą się zgłosić studenci naszego wydziału.

kontakt:

dr hab. Jacek Zakrzewski
zastępca koordynatora projektu KLUCZ na WFAiIS
tel. 56 611 32 20, jzakrzew@fizyka.umk.pl
Zakład Fizyki Półprzewodników i Fizyki Węgla, p.260