dr Andrzej Daniluk

Data wszczęcia postępowania: 03.06.2016

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego[pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład Komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Marek Niezgódka - Uniwersytet Warszawski
 • Sekretarz Komisji – dr hab. Jacek Kobus - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Recenzent - prof. dr hab. Piotr Białas - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Recenzent - dr hab. Paweł Jochym - Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Recenzent - dr hab. Michał Zieliński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Kacek Jezierski - Uniwersytet Warszawski
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Wlodzisław Duch - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 

 • 15.06.2016 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Daniluka
 • 08.09.2016 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 26.09.2016 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 14.12.2016 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół]
 • 18.01.2011 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nie nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Danilukowi [pdf] [uzasadnienie]