Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Prof. Piotr Targowski we Wspólnej Inicjatywie Programowej

Prof. dr hab. Piotr Targowski został wybrany do Komitetu Naukowego Wspólnej Inicjatywy Programowej: ,,Dziedzictwo kultury i zmiana globalna: nowe wyzwanie dla Europy" (Scientific Committee Joint Programming lnitiative: Cultural Heritage – a challenge for Europe: JPI CH) na kadencję 2017-2018. Ogólnym celem wszystkich JPI jest opracowanie wspólnej dla danego obszaru badawczego strategii (Strategie Research Agenda) i koordynacja wokół niej krajowych badań.

Gratulujemy!