Team-Tech FNP

Dr hab. Maciej Szkulmowski w konsorcjum z wydziałową spółką spin-out AM2M (dr Anna Szkulmowska) zdobył finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na projekt badawczo-rozwojowy pn. FreezeEye. Program TEAM-TECH umożliwia finansowanie projektów B+R związanych z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym o dużym znaczeniu dla gospodarki. FreezeEye będzie dotyczył budowy ultraszybkiego skanera, który pozowoli otrzymywać trójwymiarowe obrazy biomedyczne wolne od artefaktów ruchowych. W projekt zaangażowani zostaną młodzi doktorzy, doktoranci i studenci.