Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Mgr Karolina Sędziak – Najlepsza absolwentka Wydziału w roku 2015/2016

Najlepszą absolwentką Wydziału w roku akademickim 2015/16 została mgr Karolina Sędziak – decyzja Rady Wydziału Nr 100/09/15/16 z dnia 14 września 2016 r.

Pani Karolina ukończyła studia na kierunku fizyka. Pracę magisterską pt. Photon pairs in a dispersive medium wykonała pod kierunkiem dr. Piotra Kolenderskiego. Od maja 2015 r. prowadzi pod jego opieką badania dotyczące dalekozasięgowej komunikacji kwantowej w grupie badawczej Mechanika kwantowa, Pracowni inżynierii kwantowej w KL FAMO. Odbyła też trzymiesięczny staż w Institute for Quantum Computing w grupie badawczej prof. Thomasa Jennewein'a. Jest pierwszą autorką artykułu pt. Reducing detection noise of a photon pair in a dispersive medium by controlling its spectral entanglement, którą napisała wspólnie z dr. Mikołajem Lasotą i dr. Piotrem Kolenderskim. Praca ta zostanie opublikowana w czasopismie Optica (lista filadelfijska).
1 października 2016 r. p
ani Sędziak rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale FAiIS kontynuując współpracę z dr. Piotrem Kolenderskim.