Neurotest ProKalkulia dostępny na rynku

Dr hab. Jacek Matulewski z Instytutu Fizyki jest jednym z twórców  pierwszego w Polsce komputerowego narzędzia wspierającego ocenę kompetencji matematycznych u dzieci ProKalkulia 6-9. <--break->

Badacze Pracowni Gier Terapeutycznych i Badania Procesów Poznawczych "GameLab" z Laboratorium Neurokognitywnego prof. Włodzisława Ducha w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK opracowali komputerowe narzędzie służące do oceny wskaźników umysłowych reprezentacji liczb u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Program pozwala na uzyskanie obiektywnych danych o poziomie umiejętności matematycznych dziecka. Po wykonaniu zadań automatycznie obliczane są wszystkie wskaźniki, które są wyświetlane wraz z dodatkowymi wizualizacjami dla poszczególnych zadań i z interpretacją oraz ewentualnym wskazaniem do dalszej pracy z dzieckiem, w przypadku stwierdzonych deficytów w zakresie kompetencji matematycznych. To znacząco ułatwia i przyspiesza pracę diagnosty, pozwalając uniknąć błędów w obliczeniach, pomiarach czasów, jak i mylnych interpretacji.

Oprócz dr. hab. Jacka Matulewskiego twórcami narzędzia jest dwoje pracowników UMK: dr Małgorzata Gut, psycholog z Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego oraz kognitywista mgr Łukasz Goraczewski. Wydanie narzędzia i dotarcie z nim do poradni psychologiczno-pedagogicznych było możliwe dzięki współpracy badaczy z firmą Neurodio (http://www.neurodio.com)/ oraz z Pomorskim Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji Matematycznej Promathematica (http://promathematica.pl/). Test jest wykorzystywany także w badaniach naukowych, m.in. w projekcie dotyczącym efektywności komputerowej gry matematycznej Kalkulilo w treningu zależności numeryczno-przestrzennych.