Nagrody Rektora UMK dla naszych pracowników

26 października 2016 w Collegium Maximum zostały wręczone nagrody i wyróżnienia Rektora UMK. Wśród nagrodzonych znaleźli się również pracownicy i byli pracownicy WFAiIS:

  • dr Patrycjusz Stremplewski (nagroda indywidualna za działalność naukowo-badawczą),
  • dr hab. Michał Zieliński (nagroda indywidualna za działalność naukowo-badawczą),
  • dr hab. Andrzej Marecki, prof. UMK (nagroda indywidualna za działalność organizacyjną),
  • dr inż. Tomasz Tarczewski i prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak (nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej),
  • prof. dr hab. Sebastian Maćkowski, dr Izabela Kamińska (nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej),
  • prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, dr Gracjan Maciejewski, dr Grzegorz Nowak, dr Monika Adamów, mgr Michalina Adamczyk, mgr Beata Deka-Szymankiewicz (nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej),
  • prof. dr hab. Wiesław Nowak, mgr inż. Jakub Rydzewski, mgr inż. Rafał Jakubowski, prof. Giuseppe Nicosia, dr Wojciech Strzałka (nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej),
  • prof. dr hab. Sebastian Maćkowski, dr Dawid Piątkowski, prof. Achim Hartschuh  (nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej), 
  • dr hab. Krzysztof Katarzyński, dr Magdalena Kunert-Bajraszewska, mgr Maciej Cegłowski, dr Marcin Gawroński, dr hab. Agnieszka Janiuk, mgr Carole Roskowiński (nagroda zespołowa za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej),
  • prof. dr hab. Jacek Krełowski, dr hab. Andrzej Strobel, prof. UMK, lic. Magdalena Maszewska (wyróżnienie zespołowe za osiągnięcie w działalności naukowo-badawczej)

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!