Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (do października 2016 r.)

po zmianach i uzupełnieniach wprowadzonych zarządzeniem Dziekana nr 4/2015 z 1 grudnia 2015 roku

Trzon Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia stanowią:

 1. prof. dr hab. Stanisław Chwirot – przewodniczący,
 2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia,
 3. prof. dr hab. Mirosław Bylicki – przewodniczący Zespołu Oceny Jakości Kształcenia,
 4. dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK – koordynator kierunku astronomia,
 5. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński – koordynator kierunku automatyka i robotyka,
 6. prof. dr hab. Aleksander Balter – koordynator kierunku fizyka,
 7. dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK – koordynator kierunku fizyka techniczna,
 8. dr hab. Rafał Adamczak – koordynator kierunku informatyka stosowana,
 9. prof. dr hab. Czesław Koepke – koordynator kierunku materiały współczesnych technologii,
 10. dr hab. Jacek Matulewski – kierownik Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów,
 11. dr hab. Alicja Chruścińska – kierownik Podyplomowego Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów,
 12. dr hab. Andrzej Marecki – kierownik Podyplomowych Studiów Astronomii i Nauk Przyrodniczych.

 

Podzespoły oceny i zapewniania jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i studiów podyplomowych:

 1. dla kierunku astronomia

  dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK — przewodniczący 

  prof. dr hab. Marian Szymczak
  dr Anna Bartkiewicz
  dr Gracjan Maciejewski

  Katarzyna Rusinek — studentka 

  mgr Beata Deka-Szymankiewicz — doktorantka

 2. dla kierunku automatyka i robotyka 

  prof. dr hab. inż. Marek Zieliński — przewodniczący 

  dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof.UMK 

  dr Sławomir Mandra 

  dr inż. Tomasz Tarczewski

  Marta Cabańska — studentka 

  mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz — doktorant 

 3. dla kierunku fizyka

  prof. dr hab. Aleksander Balter — przewodniczący
  
prof. dr hab. Jarosław Zaremba 

  dr hab. Daniel Lisak 

  dr Andrzej Karbowski 

  Kamila Kropidłowska — studentka
  
lic. Karolina Sędziak — studentka 

  mgr Marta Misiaszek — doktorant

 4. dla kierunku fizyka techniczna 

  dr hab. inż Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK — przewodniczący 

  prof. dr hab. Piotr Targowski 

  dr Krystian Erwiński

  dr Krzysztof Wiśniewski 

  inż. Krzysztof Matuszewski — student 

  mgr inż. Michał Skiwski — doktorant

 5. dla kierunku informatyka stosowana

  dr hab. Rafał Adamczak — przewodniczący 

  dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK

  dr hab. Piotr Pepłowski 

  dr hab. Krzysztof Grąbczewski

  Alicja Majka — studentka
  mgr inż. Konrad Pawlak — doktorant 

 6. dla kierunku materiały współczesnych technologii 

  prof. dr hab. Czesław Koepke — przewodniczący 

  dr hab. Beata Derkowska-Zielińska
  dr Anna Zawadzka 

  Zuzanna Masewicz — studentka 

  mgr inż. Magdalena Twardowska — doktorantka 


 7. dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów 

  dr hab. Jacek Matulewski — przewodniczący
  dr hab. Jacek Kobus 

  dr Mariusz Piwiński 


 8. dla Podyplomowego Studium Fizyki, Astronomii i Zastosowań Komputerów

  dr hab. Alicja Chruścińska — przewodnicząca 

  dr Janusz Szatkowski 

  dr Krzysztof Rochowicz 


 9. dla Podyplomowych Studiów Astronomii i Nauk Przyrodniczych

  dr hab. Andrzej Marecki — przewodniczący
  dr hab. Krzysztof Katarzyński 

  dr Gracjan Maciejewski.