Zalecenie ws. afiliowania publikacji

Zalecenia co do afiliowania pracowników i doktorantów Wydziału w publikacjach wykonanych podczas stażowych pobytów za granicą lub w innych polskich ośrodkach naukowych.

1.Pracownicy i doktoranci WFAiIS w publikacjach wykonanych podczas stażowych pobytów w innych ośrodkach naukowych zobowiązani są podawać afiliację Wydziału.

2.W przypadkach gdy pracodawca z innego ośrodka domaga się jedynie swojej afiliacji, pracownik Wydziału zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie w tej sprawie.

3.Sposób afiliowania określa zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 7/2012 http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/17432 oraz  późniejsze Zarządzenia Rektora: nr 243 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ujednoliconej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych   i  238 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie nazw w językach obcych Uniwersytetu oraz podstawowych jednostek organizacyjnych.