Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki

Konferencja organizowana jest w dniach 25-26 listopada 2016 roku na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja przyjmie formę sesji naukowej, podczas której będzie możliwa wymiana poglądów nt. szeroko pojętej edukacji fizyki, działalności naukowo-badawczej w naukach ścisłych, miejsca i roli fizyki w społeczeństwie, perspektyw i możliwości jej rozwoju w Polsce. Z uwagi na jubileusz 70-lecia fizyki na UMK, podczas spotkania zaprezentowany zostanie również krótki rys początków fizyki w Toruniu oraz przegląd naszych ostatnich osiągnięć naukowych na arenie światowej (tj. nowe technologie fotoniczne oraz budowa Polskiego Optycznego Zegara Atomowego – najdokładniejszego na świecie wzorca czasu). W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego i regionalnych przedsiębiorstw, w tym m.in. bydgoskiej firmy PESA. Konferencja jest adresowana do przedstawicieli środowisk fizyków z uczelni i instytutów PAN całego kraju, ale także do społeczności akademickiej UMK, młodzieży szkolnej oraz otoczenia gospodarczego współpracującego lub zainteresowanego współpracą z jednostkami naukowymi.

Strona Forum: http://forum2016.fizyka.umk.pl/

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz dofinansowane ze środków Miasta Torunia