Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Ubezpieczenie NNW i OC

W Dziekanacie WFAiIS można się ubezpieczać od Następstw Nieszcześliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej na rok 2016/2017. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziecie Państwo tutaj.