Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki

Nobel

W Sztokholmie przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Laureatami zostali David Thouless, Duncan Haldane oraz Michael Kosterlitz. Zostali oni nagrodzeni za badania w dziedzinie topologicznych przejść fazowych. Ich dokonania dają nadzieję na wielki postęp w materiałoznawstwie i elektronice. David J. Thouless, który otrzymał połowę nagrody, pracuje na University of Washington w Seattle. F. Duncan M. Haldane jest naukowcem Princeton University, a J. Michael Kosterlitz naukowcem Brown University w Providence.

Ogłoszenie Szwedzkiej Akademii Nauk o tegorocznych laureatach można znaleźć tutaj: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/announcement.html

Więcej informacji na temat osiągnięć laureatów można znaleźć pod tym adresem: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/popular-physicsprize2016.pdf