Uwaga studenci I roku

Studentów rozpoczynających studia informujemy, że:
1) Uczestnictwo w uroczystości Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego jest obowiązkowe. Inauguracja odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 9:00 w sali 26 Instytutu Aleksandra Jabłońskiego (główny budynek Wydziału FAiIS przy ul.Grudziądzkiej 5). Prosimy o przybycie 15 minut przed rozpoczęciem tj. o godz. 8:45.
2) Rozpoczynając studia każdy student powinien załatwić formalności w dziekanacie, m. in. odebrać legitymację studencką. Można to będzie zrobić w dniu inauguracji, dziekanat będzie czynny od 7:30.
3) Po inauguracji odbędzie się spotkanie z opiekunami I roku. Opiekunami są: dr Katarzyna Bielska (opiekun kierunków astronomia, fizyka, fizyka techniczna), dr Marcin Paprocki (opiekun kierunku automatyka i robotyka) oraz mgr Rafał Linowiecki (opiekun kierunku informatyka stosowana).