Prodziekan ds. Organizacji Kształcenia

dr hab. Jacek Jurkowski

Do zakresu obowiązków Prodziekana należy:

  1. Nadzór nad organizacją procesu dydaktycznego na Wydziale.
  2. Przydział i nadzór nad rozliczeniami oraz kontrola zmian obowiązków dydaktycznych pracowników i doktorantów.
  3. Nadzór na wykorzystywaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowników.
  4. Bieżący nadzór nad realizacją programów i planów studiów.
  5. Nadzór nad studiami podyplomowymi i zaocznymi.
  6. Koordynacja sprawy związanych z organizacją studiów.