Stypendia w projekcie "W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu"

 Kierownik projektu "W poszukiwaniu źródeł aktywności poznawczej mózgu" poszukuje kandydatów na doktorantów do pracy w projekcie NCN Symfonia 4 realizowanym przez konsorcjum, w skład którego wchodzi - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie/Kajetanach.

kandydat powinien spałniać następujace wymagania :

- stopień magistra matematyki, fizyki, informatyki lub pokrewnej dziedziny,

- umiejętność programowania w MATLABie lub Pythonie,

- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- silna motywacja do pracy badawczej.

Dodatkowo punktowane są wiedza z zakresu zastosowań matematyki w przetwarzaniu sygnałów, analizy EEG lub innych metod neuroobrazowania, metod numerycznych, uczenia maszynowego, badań nad mózgiem.

Do zadań doktoranta będzie należało  uzyskanie rezultatów wspierających zdefiniowanie źródeł aktywności poznawczej mózgu,oraz wydajna implementacja algorytmów opartych na ww. rezultatach.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV uwzględniającego dotychczasowe osiągnięcia naukowe, udział w innych projektach, wyróżnienia itp., listu motywacyjnego oraz opinii przynajmniej jednego pracownika naukowego. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o formie, miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Kontakt dr Tomasz Piotrowski, tpiotrowski@is.umk.pl

więcej informacji mozna znależć : https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=174310