Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Władze dziekańskie


     W. Jaskólski                J. Jurkowski              A. Bartkiewicz            W. Drozdowski         J. Zielińska           A. Karska

Dziekan
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
telefon: 56 611 24 60
email: wj@fizyka.umk.pl

Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK
zakres obowiązków
telefon: 56 611 33 19
email: wind@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1100-1300 

Prodziekan ds. Studentów
dr hab. Anna Bartkiewicz
zakres obowiązków
telefon: 56 611 30 40
email: annan@astro.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 830-1030czwartek: 1300-1500
dyżury w miesiącu lutym 2018r: LINK

Prodziekan ds. Organizacji Kształcenia
dr hab. Jacek Jurkowski
zakres obowiązków
telefon: 56 611 32 32     
email: jacekj@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1300-1500

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
dr Agata Karska
zakres obowiązków
telefon: 56 611 30 61      
email: agata.karska@umk.pl