Władze dziekańskie


     W. Jaskólski                J. Jurkowski              A. Bartkiewicz            W. Drozdowski         J. Zielińska           A. Karska

Dziekan
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski
telefon: 56 611 24 60
email: wj@fizyka.umk.pl

Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych
dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK
zakres obowiązków
telefon: 56 611 33 19
email: wind@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1100-1300 

Prodziekan ds. Studentów
dr hab. Anna Bartkiewicz
zakres obowiązków
telefon: 56 611 30 40
email: annan@astro.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 830-1030czwartek: 1300-1500
dyżury w miesiącu lutym 2018r: LINK

Prodziekan ds. Organizacji Kształcenia
dr hab. Jacek Jurkowski
zakres obowiązków
telefon: 56 611 32 32     
email: jacekj@fizyka.umk.pl
godziny przyjęć: poniedziałek: 1300-1500

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
dr Agata Karska
zakres obowiązków
telefon: 56 611 30 61      
email: agata.karska@umk.pl