Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Kolejny POLONEZ NCN dla naszego pracownika

Dr Paweł Tecmer, pracownik WFAiIS, został laureatem pierwszej edycji konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości prawie 630 tys. zł będzie realizować badania pn. "Elucidating electronic structures and atomic and molecular properties across the actinide series”. Gratulujemy!