Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dr Piotr Wcisło laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów

Dr Piotr Wcisło otrzymał nagrodę przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską: "Molecular collisions and shapes of optical resonances" wykonaną pod kierunkiem prof. Romana Ciuryło. 

Więcej informacji i lista nagrodzonych znajduje się na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera. Gratulujemy!