Nowa ekipa dziekańska już gotowa do działania

Nowa ekipa dziekańska już gotowa do działania. W wyborach, które odbyły się na wiosnę wybrani zostali: prof. Włodzimierz Jaskólski - Dziekan, dr Anna Bartkiewicz - Prodziekan ds. Studentów, prof. Winicjusz Drozdowski - Prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych, dr hab. Jacek Jurkowski - Prodziekan ds. Organizacji Kształcenia. Promocją Wydziału zajmować się będzie dr Anna Szkulmowska. Dziekanatem kierować będzie, tak jak dotąd, mgr Anna Salamończyk.