Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Konkurs na stanowisko postdoca w projekcie NCN SONATA BIS

Dr hab. Daniel Lisak ogłasza konkurs na stanowisko postdoca w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania:

 • stopień doktora fizyki lub pokrewnej dziedziny
 • doświadczenie w laserowej spektroskopii molekularnej, w szczególności spektroskopii wzmocnionej wnęką optyczną. Znajomość zagadnień zderzeń i oddziaływań molekularnych i teorii kształtów linii widmowych
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • zaangażowanie w pracę naukową

Opis zadań:budowa spektrometru CRDS do badań temperaturowych zależności kształtów linii widmowych; pomiary i analiza widm molekularnych i porównanie danych z innymi grupami badawczymi

Termin składania ofert: 2016-07-13, 23:59

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę, okres do 4 lat, płaca według stawki obowiązującej na UMK dla asystenta naukowego.

Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać na adres: dlisak@fizyka.umk.pl
 • Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 • Kontakt: Dr hab. Daniel Lisak, dlisak@fizyka.umk.pl

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych,
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • list motywacyjny,
 • opinię przynajmniej jednego pracownika naukowego.