Akademia Sieciowa Cisco WFAiIS UMK

Zapraszamy na naszą nową stronę WWW

Strona została przeniesiona pod adres

https://www.fizyka.umk.pl/student/akademie-sieciowe/akademia-cisco/

 

Strona archiwalna.

W dniu 15 stycznia 2001 Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz firma Cisco Systems podpisały umowę o współpracy w dziedzinie edukacji. UMK jest pierwszą uczelnią wyższą o charakterze uniwersytetu, na której powstała Akademia Regionalna Cisco, przekształcona w 2012 w Academy Support Center UMK. Na mocy tego porozumienia utworzona została również Akademia Sieciowa Cisco WFAiIS UMK zajmująca się prowadzeniem kursów w zakresie wykorzystywania najnowszych technologii teleinformatycznych według autoryzowanych standardów Cisco Systems. Odbiorcami usług są studenci UMK oraz osoby spoza Uniwersytetu, głównie pracownicy lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw.

Firma Cisco Systems jest jednym z największych producentów urządzeń sieciowych na świecie. W 1997 opracowała ona i wprowadziła w życie program Cisco Networking Academy Program (CNAP), w którym do chwili obecnej wzięło udział ponad 5 milionów słuchaczy w ponad 170 krajach.

Kursy Cisco CCNA Routing&Switching oraz Introduction to Cybersecurity na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK realizowane są w toku zajęć studiów dziennych na kierunku Informatyka Stosowana oraz w ramach Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów.

Kontakt:
dr Mariusz Piwiński
email:Mariusz.Piwinski@fizyka.umk.pl