Kolejna dotacja celowa dla naszego Wydziału

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kolejną dotację celową w wysokości 150.000,00 zł w zakresie dużej infrastruktury badawaczej na realizację projektu pn. "Infrastruktura informatyczna do synchronizacji czasu i częstotliwości pomiędzy Krajowym Laboratorium FAMO, Polskim Optycznym Zegarem Atomowym, Centrum Optyki Kwantowej, a Centrum Astronomii UMK". Realizacją inwestycji zajmie się główny wnioskodawca dr hab. Michał Zawada. Gratulujemy!