To BIT or not to BIT


Konferencja „BioInformatics in Torun” BIT16, 16-18 czerwca 2016 r.

Świat w XXI wieku oczekuje spersonalizowanej medycyny, tzn. takiej terapii, która poda najlepsza strategię leczenia dla konkretnego człowieka. Strategia ta, jak pokazują współczesne badania musi być oparta na wiedzy nt. genomu tej osoby. Analizą takiej informacji zajmuje się m.in. bioinformatyka, która ma sporo wspólnego z fizyką a bardzo dużo z informatyką stosowaną.

W dniach 16-18 czerwca 2016 r. w Centrum Optyki Kwantowej odbędzie się już po raz szesnasty doroczna konferencja naukowa „BioInformatics in Torun” BIT16, organizowana przez WFAiIS oraz Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne. W tym roku głównym tematem będzie zastosowanie bioinfomatyki w medycynie. Uczestnictwo w BIT16 zapowiedziało 65 osób, m.in. z Austrii, Bułgarii, Wlk. Brytanii i USA. Inauguracyjny referat w dniu 16 czerwca wygłosi wybitny specjalista w dziedzinie badań genetycznych ludzi i modeli ich pochodzenia Eran Elhaik z University of Sheffield. Jednym z zaproszonych wykładowców, otwierających obrady 17 czerwca, będzie światowej sławy krystalograf prof. Alex Wlodawer (National Cancer Institute, Frederic, USA) - odkrywca struktury proteazy wirusa HIV. Znajomość tej struktury pozwala opracowywać nowe leki i ratować życie milionów ludzi zarażonych HIV. Wygłoszonych będzie blisko 20 referatów (http://bit.edu.pl ), w dwóch sesjach plakatowych zaprezentowanych będzie ponad 40 prac. BIT16 przygotował głównie Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej, przewodniczącym Komitetu Programowego jest prof. Wiesław Nowak.