dr hab. Ireneusz Grulkowski

Data wszczęcia postępowania: 31.05.2016

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Zygmunt Wróbel (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Sekretarz Komisji - dr hab. Roman Ciuryło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Ryszard Naskręcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Henryk Kasprzak (Politechnika Wrocławska)
 • Recenzent - prof. dr hab. Piotr Tagrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Natalia Golnik (Politechnika Warszawska)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Wiesław Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Harmonogram przebiegu postępowania:

 •  15.06.2016 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Ireneusza Grulkowskiego [pdf]
 •  26.09.2016 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 •  30.09.2016 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 •  06.12.2016 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół i uchwała]
 •  21.12.2016 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie biofizyka (specjalizacja: biooptyka) dr. Ireneuszowi Grulkowskiemu [pdf]

wróć