Sukces naszych studentów

Sukcesem zakończył się udział studentów WFAiIS w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków, która odbyła się w Zabrzu w dniach 4-6 czerwca 2016 r. Student fizyki technicznej 2. stopnia Wiktor Łachmański, przygotowujący pracę magisterską pod opieką dra hab. Winicjusza Drozdowskiego, otrzymał I nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację za referat pt. "Fizyczne podstawy procesu scyntylacji". Student fizyki technicznej 1. stopnia Mateusz Grala, przygotowujący pracę inżynierską pod opieką dra Leszka Wydźgowskiego, zdobył natomiast II nagrodę w konkursie na najlepszy poster, jak również nagrodę publiczności, za plakat "Pomiar odległości do galaktyki".