23rd International Conference on Spectral Line Shapes - ICSLS – 2016

Konferencja organizowana jest w dniach 19-24 czerwca 2016 przez zespół naukowy Zakładu Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego. Wydarzenie ma charakter cykliczny – jest organizowane co 2 lata, a jego korzenie sięgają lat 80 ubiegłego wieku. Naprzemienna organizacja sympozjum w Państwach Ameryki Północnej oraz Europie, zrzesza naukowców z całego świata, co gwarantuje dostęp do pionierskich pomysłów oraz możliwość nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami na całym świecie. Ostatni raz została zorganizowana w Toruniu w lipcu 1988 roku pod przewodnictwem profesora Józefa Szudego.

Celem konferencji ICSLS jest rozwój i wymiana wiedzy pomiędzy naukowcami z całego świata w zakresie spektroskopii atomowej i molekularnej, a także ich zastosowań. Bogaty program naukowy obejmuje wystąpienia plenarnych mówców – 25 najwybitniejszych światowych specjalistów w dziedzinie kształtów linii widmowych, którzy przybliżą uczestnikom szeroki zakres tematów związanych z kształtem atomowych i molekularnych przejść w neutralnych mieszaninach gazowych, w nisko i wysoko temperaturowej plazmie oraz spektroskopię w atmosferach gwiazd i ośrodków międzygwiezdnych, zimnych atomów i cząsteczki, widma indukowane zderzeniowo, procesy w polu promieniowania laserowego i innowacyjne techniki zastosowania kształtów linii widmowych do celów diagnostycznych. Zaplanowano również wystąpienia ustne pozostałych uczestników – autorów najciekawszych prac naukowych zgłoszonych na konferencje, dwie sesje plakatowe oraz dyskusje panelowe.

Patronat nad wydarzeniem pełni Prezydent Miasta Torunia. Konferencja jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcia finansowego udzieliły także firmy branżowe Comef, MenloSystems, Lasotronix, Toptica Photonics oraz MogLabs, których wystawy będzie można zwiedzać w trakcie konferencji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://icsls23.fizyka.umk.pl

Kontakt: icsls23@fizyka.umk.pl

Miejsce: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń, 19-24 czerwca 2016