Konkurs na stanowiska doktorantów-stypendystów w projekcie SONATA BIS dr Kathariny Boguslawski

Dr Katharina Boguslawski ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktorantów stypendystów w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Nowe metody opisu korelacji elektronowej dla chemii atomów ciężkich”  realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.
 
Wymagania:
 
 • stopień magistra fizyki, informatyki, chemii lub pokrewnej dziedziny
 • podstawowa wiedza w zakresie: mechaniki kwantowej, umiejętność programowania
 • biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • zaangażowanie w pracę naukową
 
Opis zadań:
 
 • rozwój teorii metod korelacji elektronowej (do opisu elektronowych stanów podstawowych i wzbudzonych z uwzględnieniem poprawek relatywistycznych)
 • rozwój modułu splątania kwantowego
 • programowanie (szeregowe i równoległe)
 • obliczenia na klastrach komputerowych
 
Termin składania ofert: 2016-06-30, 23:59
 
Warunki zatrudnienia: Kwota stypendium: 3000 PLN miesięcznie przez okres do 3 lat.
 
Dodatkowe informacje: 
Dostępne środki finansowe na konferencje międzynarodowe i zakup komputera osobistego lub laptopa.
Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać na adres: k.boguslawski@fizyka.umk.pl
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).
 
Wymagane dokumenty:
 
 • CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe i wyróżnienia,
 • list motywacyjny (w języku polskim, angielskim lub niemieckim),
 • opinia przynajmniej jednego pracownika naukowego (opcjonalnie).
 
Kontakt: dr Katharina Boguslawski, k.boguslawski@fizyka.umk.pl