Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Dotacja celowa dla naszego Wydziału

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację celową w wysokości 705.000,00 zł w zakresie dużej infrastruktury badawaczej na realizację projektu pn. "System czasowo-rozdzielczej detekcji pojedynczych fotonów w zakresie 500-2300 nm". Realizacją inwestycji zajmie się główny wnioskodawca dr Piotr Kolenderski. Gratulujemy!