Konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS

Dr hab. Daniel Lisak ogłasza konkurs na 2 stanowiska doktoranta-stypendysty w projekcie NCN SONATA BIS pt. „Efekty temperaturowe w spektroskopii zderzeń molekularnych” realizowanego w Instytucie Fizyki, WFAIS UMK.

Wymagania:

 • stopień magistra fizyki lub pokrewnej dziedziny
 • podstawowa wiedza w zakresie: spektroskopii laserowej, w szczególności wzmocnionej wnęką optyczną, fizyki molekularnej, elektroniki, optyki, umiejętność programowania, m.in. LabView
 • biegła znajomość języka angielskiego 
 • zaangażowanie w pracę naukową

Opis zadań:

1)

 • budowa spektrometru do badań temperaturowych i ciśnieniowych zależności kształtu molekularnych linii widmowych
 • pomiary oraz analiza widm molekularnych w bliskiej podczerwieni
 • rozwój oprogramowania do dopasowywania modelu temperaturowych i ciśnieniowych zależności linii widmowych do danych doświadczalnych

2)

 • badania widm molekularnych metodą bezdopplerowskiej spektroskopii wzmocnionej wnęką optyczną
 • adaptacja spektrometru CE-DFCS (cavity-enhanced direct frequency comb spectroscopy) do pomiarów widm absorpcyjnych i dyspersyjnych metodą CMWS (cavity mode-width spectroscopy) i 1D-CMDS (one-dimensional cavity mode-dispersion spectroscopy)

Termin składania ofert: 2016-06-27, 23:59

Warunki zatrudnienia: Kwota stypendium: 2000 PLN miesięcznie przez okres do 4 lat. Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a doktorantem.

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia w formie plików pdf proszę przesyłać na adres: dlisak@fizyka.umk.pl Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, 
 • list motywacyjny,
 • opinia przynajmniej jednego pracownika naukowego.

Kontakt: dr hab. Daniel Lisak, dlisak@fizyka.umk.pl