Pierwsze granty POLONEZ na naszym Wydziale

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na naszym Wydziale (w Instytucie Fizyki) będą realizowane dwa takie granty: dr Karolina Słowik otrzymała prawie 650 tys. zł, a dr Seweryn Adam Morawiec prawie 900 tys. zł. Gratulujemy!

POLONEZ adresowany jest do osób posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wnioski mogą składać badacze, którzy w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Czas pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 miesiące. Oprócz grantu badawczego laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie, dodatek rodzinny oraz wezmą udział w programie szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje. Jednostki naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy otrzymają natomiast 20% z przyznanego w konkursie finansowania.