Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Pierwsze granty POLONEZ na naszym Wydziale

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych. Na naszym Wydziale (w Instytucie Fizyki) będą realizowane dwa takie granty: dr Karolina Słowik otrzymała prawie 650 tys. zł, a dr Seweryn Adam Morawiec prawie 900 tys. zł. Gratulujemy!

POLONEZ adresowany jest do osób posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Wnioski mogą składać badacze, którzy w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Czas pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 miesiące. Oprócz grantu badawczego laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie, dodatek rodzinny oraz wezmą udział w programie szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje. Jednostki naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy otrzymają natomiast 20% z przyznanego w konkursie finansowania.