Europejska akredytacja EUR-ACE Label dla automatyki i robotyki

Wydział otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku automatyka i robotyka na lata 2015 - 2018. Tym samym, Wydział otrzymał EUR-ACE Label, czyli europejską akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Na mocy tej akredytacji, wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci automatyki i robotyki otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich  ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia na WFAiIS studiów na kierunku automatyka i robotyka uznawane są w całej Europie.
WFAiIS UMK jest w Polsce jedynym wydziałem uniweryteckim (uniwersytetu bezprzymiotnikowego), który taką akredytację otrzymał.

Przypominamy, że kilka miesięcy wcześniej uzyskaliśmy taki sam certyfikat dla studiów na kierunku fizyka techniczna.