48 Sympozjum Fizyki Matematycznej

„Gorini–Kossakowski–Lindblad–Sudarshan Master Equation — 40 Years After”

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 10 – 12 czerwca 2016 r.

W dniach 10 – 12 czerwca br. w Instytucie Fizyki UMK odbędzie się 48 Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej pt. „40 Lat Równania Goriniego-Kossakowskiego-Lindblada-Sudarshana”. W bieżącym roku przypada bowiem 40 rocznica opublikowania dwóch fundamentalnie ważnych prac w dziedzinie teoretycznej mechaniki kwantowej, "On the generators of quantum dynamical semigroups" G. Lindblada oraz "Completely positive semigroups of N-level systems" V. Goriniego, A. Kossakowskiego i G. Sudarshana. O doniosłości tych prac świadczy najlepiej liczba cytowań w literaturze naukowej — w sumie kilka tysięcy razy od chwili ich ukazania się. Najbardziej godne uwagi jest jednak to, że w ostatnich latach liczba odniesień do ww. prac nieustannie wzrasta, co bezpośrednio wiąże się z niezwykle dynamicznym rozwojem współczesnych technologii kwantowych, dla których wspomniane równanie pełni rolę najważniejszego i podstawowego narzędzia.

Nazwiska autorów obu ww. prac weszły na trwałe do kanonu współczesnej fizyki teoretycznej. Będą oni honorowymi gośćmi tegorocznego Sympozjum. Prof. Sudarshan jest jednocześnie twórcą teoretycznych podstaw optyki kwantowej (za której osiągnięcia przyznano już później, w 2005 roku, Nagrodę Nobla). Dla naszego środowiska najważniejszy jest jednak fakt, iż jednym z odkrywców równania jest nasz Kolega i Nauczyciel z Instytutu Fizyki UMK, Profesor Andrzej Kossakowski.

Prestiż toruńskiego Sympozjum sprawia, że najwybitniejsi w skali światowej fizycy-teoretycy i fizycy matematyczni z reguły chętnie przyjmują zaproszenia do uczestnictwa w tej konferencji w roli plenarnych mówców. W tym roku lista zaproszonych prelegentów obejmuje 38 nazwisk z Polski, Włoch, Niemiec, W. Brytanii, Szwecji, Węgier, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, a także z Japonii, USA, Republiki Pd. Afryki i Australii. Program tegorocznego Sympozjum będzie się koncentrował wokół teoretycznych konsekwencji i praktycznych zastosowań równania „GKLS”, w tym szczególnie obiecujących, innowacyjnych technologii informacyjnych, takich jak np. telekomunikacja kwantowa, kwantowe układy liczące czy kwantowa inżynieria optyczna. Oprócz wspomnianych wyżej 38 zaproszonych referatów przewidziana jest sesja plakatowa.

Więcej szczegółów: http://www.fizyka.umk.pl/smp/smp48/

48 Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej pt. ,,40 Lat Równania Goriniego-Kossakowskiego-Lindblada-Sudarshana" jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.