Kolejne granty NCN dla pracowników i doktorantów naszego Wydziału

Wśród dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki projektów znalazły się projekty naszych pracowników i doktorantów. W ramach konkursu OPUS prof. dr hab. Dariusz Chruściński otrzymał ponad 270 tys. zł, prof. dr hab. Michał Hanasz prawie 600 tys. zł,  prof. dr hab. Andrzej Niedzielski prawie 500 tys. zł  a dr hab. Piotr Żuchowski ponad 380 tys. zł.  Wśród laureatów konkursu PRELUDIUM znalazł się nasz doktorant - mgr Jakub Rydzewski (100 tys. zł), a konkursu SONATA dr Michał Pawlak (ponad 400 tys. zł) i dr Piotr Wcisło (ponad 360 tys. zł). Gratulujemy!