Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Stypendium START FNP dla naszego pracownika

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 24. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się dr Katharina Boguslawski z Instytutu Fizyki UMK. Gratulujemy!


fot. Andrzej Romański