FORTINET wspiera kształcenie informatyków na Wydziale

FORTINET® (NASDAQ: FTNT), światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń, współpracuje z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W jej ramach studenci mogą zgłębiać tajniki działania sieci bezprzewodowych w usytuowanym na Wydziale specjalnym laboratorium wyposażonym w sprzęt i oprogramowanie użyczone przez FORTINET.

Zajęcia prowadzone w laboratorium przeznaczone są dla studentów informatyki stosowanej szczególnie zainteresowanych łącznością bezprzewodową. Ich kluczowy element stanowią ćwiczenia praktyczne dotyczące instalacji i konfiguracji sieci bezprzewodowych wykorzystujących kontrolery i punkty dostępowe dostarczone przez FORTINET. Dzięki tej współpracy studenci zaznajamiaja się z najnowszymi technologiami stosowanymi w sieciach bezprzewodowych.

W laboratorium dostępnych jest między innymi dziesięć niezależnych stanowisk wyposażonych w wirtualne kontrolery, system umożliwiający zarządzenia wieloma wirtualnymi kontrolerami oraz szesnaście punktów dostępowych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o oprogramowanie System Director oraz Network Manager. Rozwiązania FORTINET pozwalają realizować dostęp bezprzewodowy w ramach unikatowej technologii wirtualnej komórki, która jest także omawiana w ramach zajęć.

Kurs kończy się sprawdzianem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Najlepsi studenci otrzymują specjalny certyfikat poświadczający znajomość zagadnień dotyczących instalacji i konfiguracji rozwiązań FORTINET dla sieci bezprzewodowych, otwierający drogę do kariery w branży cyberbezpieczeństwa. 

Partnerstwo z naszym Wydziałem to nie jedyny projekt dydaktyczny prowadzony przez FORTINET. Firma współpracuje z uczelniami z całego świata w ramach programu Fortinet Network Security Academy (FNSA). Obecnie w programie bierze udział siedem uczelni ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Europy. Przewiduje się, że dwadzieścia kolejnych dołączy do niego w ciągu nadchodzących trzech miesięcy.


Informacja o firmie FORTINET (www.fortinet.com)

FORTINET (NASDAQ: FTNT) zabezpiecza strategiczne dane największych przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej na całym świecie. Rozwiązania firmy zapewniają kompleksową, wydajną ochronę przed dynamicznie zmieniającymi się zagrożeniami, upraszczając jednocześnie infrastrukturę sieci. Oprócz wysokiej jakości urządzeń, FORTINET dostarcza także najlepszego w branży wsparcia w zakresie wykrywania nowych zagrożeń i analityki. W przeciwieństwie do rozwiązań alternatywnych, narzędzia FORTINET umożliwiają klientom sprostanie największym wyzwaniom związanym z zabezpieczeniem danych, aplikacji oraz środowisk mobilnych. Obecnie z rozwiązań FORTINET korzysta ponad 210 000 firm i instytucji na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronach Fortinet Blog oraz FortiGuardLabs.

Fortinet_LogoTag_BlackRed_Sm1.png