Kolejny projekt w ramach HORYZONT2020 realizowany na Wydziale

Projekt Optical clocks with 10-18 uncertainty w ramach EMPIR HORYZONT2020 będzie realizowany na naszym Wydziale. Koordynatorem na UMK jest dr hab. Michał Zawada. Projekt realizowany jest w konsorcjum 11 partnerów pod przewodnictwem NPL Management Limited. Głównym zadaniem projektu jest opracowanie przodujących na świecie optycznych zegarów atomowych w całej Europie, które będą podstawą przyszłej redefinicji sekundy SI i międzynarodowych skal czasu. Docelowo zegary te będą mogły mieć określoną dokładność systematyczną na poziomie 1x10^-18 już po kilku godzinach statystycznego uśredniania.

Gratulujemy!