Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

 Jakie są najdokładniejsze urządzenia na świecie? Śruby mikrometryczne? Urzadzenia ultradźwiękowe? Mierniki laserowe? Mikroskopy elektronowe? Otóż najdokładniejszymi urządzeniami na świecie są zegary.

Krajowe Laboratorium FAMO jest jednym z kilku laboratoriów na świecie, które posiadają wiedzę i technologię potrzebną do rozwijania najbardziej precyzyjnych instrumentów, jakie kiedykolwiek zostały użyte przez naukowców, optycznych zegarów atomowych. Polski Optyczny Zegar Atomowy (POZA) to tak naprawdę dwa zegary działające w KL FAMO są jednymi z najlepszych w swojej klasie. Względna dokładność i stabilność optycznych zegarów atomowych osiągnęła poziom 0,000000000000000001 s. Tak niezwykła precyzja, dzięki Ogólnej Teorii Względności i zasadzie równoważności Einsteina, otwiera nowe możliwości w naukach stosowanych, takich jak geodezja i geofizyka. Optyczne wzorce atomowe mogą być też wykorzystane do poszukiwań ciemnej materii przez badanie defektów zarówno grawitacyjnych, jak i topologicznych. Jako najdokładniejsze wzorce częstotliwości zostały też użyte w obserwacjach radio astronomicznych. Wśród innych potencjalnych zastosowań warto wymienić poszukiwania bogactw naturalnych, nawigację, oceanografię oraz detekcję trzęsień ziemi i erupcji wulkanów.
Więcej: http://www.fizyka.umk.pl/~bazafamo/index.php/pl/optyczny-zegar-atomowy

Część układu optycznego Stół optyczny w laboratorium FAMO