Pracownia Optycznej Spektroskopii Nanostruktur

Przykładowe obrazy w mikroskali

 

Znamy wiele źródeł światła: Słońce, żarówka, dioda LED.  Ale czy zastanawialiście się jak świecą te najmniejsze obiekty? Pojedyncze cząsteczki, nanokryształy czy kompleksy fotosyntetyczne mają zaledwie kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt nanometrów średnicy! My możemy je oglądać wykorzystując najnowocześniejsze mikroskopy fluorescencyjne.
Potrafimy stworzyć obraz pojedynczego nanoobiektu, a na dodatek wykonać na nim serię precyzyjnych pomiarów optycznych! Co więcej, możemy poprawiać naturę. Umieszczając pojedynczą cząsteczkę w pobliżu nanocząstki złota lub srebra sprawiamy, że świeci ona dużo lepiej, dużo wydajniej - przynajmniej 10 razy jaśniej!

Fluorescencyjny mikroskop konfokalny dalekiego pola.
Stanowisko obrazowania i charakteryzacji nanostruktur hybrydowych.