Pracownia Stacji Graficznych i Klaster obliczeniowy

Nowotwory? Choroby neurodegeneracyjne? Wiadomo: groźne, często nieuleczalne, czasem śmiertelne. Ale czym są choroby gdy przyglądamy się pojedynczym molekułom w ciele człowieka?  Co zmienia się w funkcjonowaniu komórki, co powoduje, że człowiek zapada na Alzheimera albo ma nowotwór?
W jaki sposób znajduje się przyczyny powstawania chorób na poziomie komórkowym? Jak zaprojektować nowy skuteczny lek i jak go dostarczyć do chorej komórki?

Nad tymi zagadnieniami pracują biofizycy teoretyczni, którzy potrafią budować wirtualne modele biomolekuł odpowiadające poszczególnym elementom komórek i symulować, jak dana substancja chemiczna, lek, będzie na nie wpływała. Takie symulacje wymagają przeprowadzenia większej ilości obliczeń niż zanimowanie filmu Shrek. Dlatego głównym narzędziem pracy biofizyków są stacje graficzne i superkomputery. W trakcie odwiedzin będzie można zobaczyć prawdziwą serwerownię i klaster obliczeniowy (to coś atrakcyjnego dla informatyków).Model nanoigły z błoną komórkową

  
Pracując przy stacji graficznej   
            
Model molekuły hemoglobiny