dr Adam Sawicki

Data wszczęcia postępowania: 29.03.2016

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego [pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Marek Żukowski (Uniwersytet Gdański)
 • Sekretarz Komisji - dr hab. Jacek Jurkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Konrad Banaszek (Uniwersytet Warszawski)
 • Recenzent - dr hab. Paweł Kurzyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Recenzent - prof. dr hab. Dariusz Chruściński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Jerzy Łuczka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Członek Komisji - dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 2016.04.20 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Adama Sawickiego [pdf]
 • 2016.05.05 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 2016.05.19 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 2016.09.13 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół i uchwała]
 • 2016.09.13 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (specjalizacja: fizyka teoretyczna) dr. Adamowi Sawickiemu [pdf]