Europejska akredytacja ENAEE dla kierunku fizyka techniczna

Wydział otrzymał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunku fizyka techniczna (na lata 2015 - 2018). Tym samym, Wydział otrzymał EUR-ACE Label, czyli europejską akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE).
Na mocy tej akredytacji, wraz z dyplomem ukończenia studiów absolwenci fizyki technicznej otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich  ENAEE. Oznacza to, że dyplomy ukończenia na WFAiIS studiów na kierunku fizyka techniczna uznawane są w całej Europie.
WFAiIS UMK jest w Polsce jedynym wydziałem uniweryteckim (uniwersytetu bezprzymiotnikowego), który taką akredytację otrzymał.