Rozpoczynamy zajęcia semestru letniego 2015/16

W związku z rozpoczęciem zajęć kolejnego semestru zwracamy uwagę wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale (pracowników i doktorantów) na przepisy związane z prowadzeniem zajęć:

W szczególności przypominamy wszystkim nauczycielom, że zgodnie z punktem 2. § 30. Regulaminu studiów warunki uzyskania zaliczenia powinny być ogłoszone na pierwszych zajęciach. Powinny być one zgodne z zasadami umieszczonymi w opisie przedmiotu (sylabusie) znajdującym się w USOS.

Koordynatorom przedmiotów przypominamy, że są odpowiedzialni za obecność w USOS i aktualność sylabusów koordynowanych przez nich przedmiotów.