Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia

po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 11/10/2016/2017 Rady Wydziału FAiIS oraz Zarządzeniem Dziekana z dnia 17 października 2017 roku

skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia:

  1. dr hab. Anna Bartkiewicz – przewodniczący
  2. dr hab. Krzysztof Gęsicki, prof. UMK – kierownik kierunku astronomia,
  3. prof. dr hab. inż. Marek Zieliński – kierownik kierunku automatyka i robotyka,
  4. prof. dr hab. Aleksander Balter – kierownik kierunku fizyka,
  5. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska – kierownik kierunku fizyka techniczna,
  6. dr hab. Rafał Adamczak – kierownik kierunku informatyka stosowana,
  7. dr hab. Jacek Matulewski – kierownik Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Anna Bartkiewicz

Podzespoły oceny i zapewniania jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i studiów podyplomowych:

1. dla kierunku astronomia

dr hab. Krzysztof Gęsicki - przewodniczący
prof. dr hab. Marian Szymczak
dr Gracjan Maciejewski
mgr Mateusz Olech - doktorant
Beata Zjawin - studentka
Natalia Gotkiewicz - studentka

2. dla kierunku automatyka i robotyka
prof. dr hab. inż. Marek Zieliński – przewodniczący
dr Marcin Kowalski
dr Leszek Wydźgowski
dr inż. Tomasz Tarczewski
mgr inż. Łukasz Niewiara - doktorant
Weronika Woźniak - studentka
Damian Tomaszewski - student
Adam Szewczyk - student

3. dla kierunku fizyka

prof. dr hab. Aleksander Balter — przewodniczący
prof. dr hab. Jarosław Zaremba
dr hab. Daniel Lisak
dr Andrzej Karbowski
mgr Marta Misiaszek - doktorant
Hubert Jóźwiak - student

4. dla kierunku fizyka techniczna
dr hab. Beata Derkowska-Zielińska — przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 

dr inż Michał Pawlak
dr Krzysztof Wiśniewski 

mgr inż. Tomasz Rerek - doktorant
Joanna Zawitowska - studentka

5. dla kierunku informatyka stosowana
dr hab. Rafał Adamczak — przewodniczący
dr hab. Norbert Jankowski, prof. UMK
dr hab. Piotr Pepłowski
dr hab. Krzysztof Grąbczewski
mgr inż. Konrad Pawlak - doktorant
Michał Giemza - student
Dariusz Głowacki - student

6. dla Podyplomowego Studium Programowania i Zastosowań Komputerów
dr hab. Jacek Matulewski — przewodniczący
dr hab. Piotr Pepłowski
dr hab. Jacek Kobus
dr Mariusz Piwiński
mgr Michał Meina

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia (2016/2017)

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (do października 2016 r.)