dr hab. Gniewomir Sarbicki

Data wszczęcia postępowania: 03.11.2015

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego[pdf]

Autoreferat [wersja polska - pdf] [english version - pdf]

 

Skład komisji habilitacyjnej:

 • Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Sekretarz Komisji - prof. dr hab Włodzimierz Jaskólski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Recenzent - dr hab Lech Jakóbczyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • Recenzent - prof. dr hab. Paweł Horodecki (Politechnika Gdańska)
 • Recenzent - dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Członek Komisji - dr hab. Andrzej Grudka, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Członek Komisji - prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Harmonogram przebiegu postępowania:

 • 16.12.2015 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK powołująca trzech członków komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Gniewomira Sarbickiego [pdf]
 • 14.01.2016 - Powołanie komisji habilitacyjnej [pdf]
 • 27.01.2016 - Przesłanie dokumentów do członków komisji habilitacyjnej
 • 28.04.2016 - Posiedzenie komisji habilitacyjnej [protokół i uchwała]
 • 08.05.2016 - Uchwała Rady Naukowej Instytutu Fizyki UMK o nadaniu stopnia doktora habilitowanego (specjalizacja: informatyka kwantowa) dr. Gniewomirowi Sarbickiemu[pdf]