Nowe zarządzenie Dziekana WFAiIS dotyczące procesu kształcenia

Zwracamy uwagę wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia na Wydziale (pracowników i doktorantów) na właśnie wydane
Zarządzenie Dziekana WFAiIS nr 3/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji uczestnictwa studentów w zajęciach i przechowywania prac studenckich
Zarządzenie obowiązuje od daty ogłoszenia (19 listopada 2015r).

Przy tej okazji przypominamy o wcześniejszych zarządzeniach i uchwałach Rady Wydziału dotyczących procesu kształcenia: