Lic. Paweł Należyty – Najlepszy Absolwent Wydziału w roku 2012/13

Rada Wydziału przyznała tytuł Najlepszego Studenta WFAiIS w roku 2012/13 absolwentowi studiów pierwszego stopnia na fizyce lic. Pawłowi Należytemu. Napisał on pracę licencjacką pod kierunkiem prof. dra hab. Dariusza Chruścińskiego w Zakładzie Fizyki Matematycznej. Uzyskane przez niego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie OSID.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia p. Należyty ukończył drugi stopień fizyki na naszym Wydziale.