Sorry, your browser doesn't support canvas technology
Sorry, your browser doesn't support canvas technology


Nagroda PTF za pracę magisterską Mateusza Borkowskiego

Praca magisterska mgr. inż. Mateusza Borkowskiego na temat  "Optyczna kontrola oddziaływań międzyatomowych w ultrazimnym iterbie”, wykonana pod opieką dr. hab. Romana Ciuryło, została w roku 2011 nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Fizyczne nagrodą II stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie.